Lenfoma Tamamen İyileşir Mi?

Lenfoma bütün vücutta bulunan  ve vücuttaki mikroplarla savaşan beyaz kan hücrelerini üreten lenfatik sisteme verilen addır. Lenfoma oluştuğu zaman kontrolsüz çoğalmakta ve lenf nodunda şişme meydana gelmektedir. Lenfoma gençlerde fazla oranda görülürken en az olarak yaşlılarda görülmüştür. Hodgkin yaşlılarda sık görülür. İki tipi vardır bunlar:

Hodgkin Lenfoma: Reed Sternberg hücreleri ile ayırt edilmekte tedaviye en iyi cevap verilen hastalıktır. Risk faktörleri arasında 15-34 yaş aralığı ve 55 yaş üstü kişilerde sıklıkla görülür. AIDS hastalığı lenfomayı arttırdığı Hodgkin geliştirme olasılığını yükselttiği görülmüştür. Her kanser türünde görüldüğü üzere lenfomanında kardeş aile üyelerinde görülme olasılığı yüksektir.

Non-hodgin lenfoma: Düzelmesi beklenen lenfomadır.

lenfoma

Lenfoma Belirtileri

Belirti olarak lenf düğümü oluşması görülür. Oluşan düğümler ağrı göstermeyebilir ve çoğuda ağrısız olabilmektedir. Göğsün üstü, karın veya kasıklarda  en sık ise boyunda görülür. En sık görülen belirtiler arasında ağrı olmayan fakat oluşan bezelerdir. Çapı 1 cm’den fazla olan düğüm şeklinde beze görünümündedir. Boyunda kolda kolaylıkla fark edilme ihtimali yüksektir. Nedeni bilinmeyen ateş vücut sıcaklığının yükselmesi belirti gösterebilir. Gece terlemesi meydana gelmektedir. Kilo kaybı yorgunluk ve nefes darlığı da belirtiler arasında gösterilir.

Evreleri

1. Evre: Tek bir lenf nodunda vardır.

2. Evre: Farklı bölgelerde birden fazla görülen lenf bezlerinde hastalık vardır.

3. Evre Göğüste ve karın bölgesinde görülür.

4. Evre Lenf bezleri dışında karaciğer, akciğer gibi organlara sıçramıştır.

 Lenfoma Tedavi Süreci

Erken evrede %90  iyileşme görülmektedir. İleri evrede tedavi süreci erken evreye göre daha düşük seyretmektedir. Evrelemeye göre tedavi planı yapılır. Hodgkin hastalarında 2 veya 4 kür olarak kemoterapi ve arkasından ışın tedavi süreci yapılma şeklindedir. Daha ileri evrelerde kemoterapi kürü yükselebilir. Hastanın yaşına ve hastalık evresine göre tedavi başarısı farklı şekilde seyredilebilir. İyileşip tekrar devam eden hastalarda kök hücre tedavisi uygulanabilir. Ve kemoterapi ile desteklenir. Eğer buda başarılı olmaz ise kardeşten alınan kök hücre ile tedavi başlanır. İnterferon tedavisinde direkt olarak oluşan tümöre uygulanır tümör hücrelerini öldürmeden yararlanılır.

Radyoterapi yönteminde ise tedavi bir bölgeye uygulanır bazen de daha geniş olan bölgelere verilir. Biyolojik tedavilerde ise belirli antijenlere karşı antikorla yok edilme sürecidir. Bağışıklık sisteminizi güçlü tuttuktan sonra iyileşme olasılığı ve bu hastalıktan korunma olasılığı yüksektir.

 

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir