İmaj Nedir Niçin Önemlidir?

Günümüz bir görünürlük çağıdır. İnsanlar içine bakmadan önce ambalajına odaklanır hale gelmişlerdir. Hal böyle olunca imaj denilen bir kavram karşımıza ister istemez çıkıyor.

İmaj, yabancı kökenli bir sözcük olmakla beraber en basit ifadesiyle kişinin ya da kurumun dışa açılan görünümü olarak adlandırılabilir.

imaj

imaj

Günümüzde gerek iş yaşamında, gerekse kişilerin günlük yaşamlarında kendilerini yansıtma biçimleri olarak da değerlendirilebilir. İnsan beyninin karşısındaki ile ilgili kararı ilk 5 saniyede verdiği kabul edilebilir bir gerçek olduğuna göre, imajın son derece önemli olması kaçınılmazdır.

Doğru İmaj

Günümüzde eğer her şeyi stratejiler belirliyor ise doğru imaj için de bir strateji belirlemek gerekir. Yani kişi ya da kurum fark etmeksizin kendini en doğru, en yalın, en özgün biçimde temsil edecek bir tarz oluşturulabilmelidir. Bu yapılabildiği zaman kurum ya da bireyin farklılıkları ortaya çıkacak ve böylece hedefe ulaşılmış olacaktır

doğru imaj

doğru imaj

İş Görüşmelerindeki İmajın Önemi

Örneğin iş görüşmesine giderken verilecek görüntü son derece önemlidir. Kişinin kendi zevklerinin ötesinde iş görüşmesine gidilen kurumun görüntüsüne uyan, abartısız, ciddi ve temiz bir imaj verilebilmeli.

iş imajı

iş imajı

 

 

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir