Astrolojinin Tarihi

Astroloji olasılıklar bilgisi olarak açıklanabilmektedir. Burçların gezegenler, yıldızlar ile olan durumlarını olasılık ve matematiksel hesaplar ile açıklamaktadır. Astrolojinin Tarihi insanlık tarihi ile eşdeğer olarak düşünülebilmektedir. İnsanlar var olduklarından beri gökyüzüne ilgi duymuşlardır. Gök cisimlerinin yer yüzüne etkisi ve insanların bunlara tapınması astrlojinin de doğumu gibi bir durum yaratmıştır. Yazının keşfedilmesinden önce bu durum kesin olarak bilinmese de kaynak oluşturabildikten sonra zamanı ölçmek için astrolojiyi kullandıkları ortaya çıkarılmıştır. Taşların üzerinde ayın evrelerinin bulunması da bunu kanıtlar bir nitelikte olmaktadır. Mevsimleri bir düzene oturtmak için ise Güneş’in hareketleri baz alınmıştır. Güneş’in tüm hareketlerini not etmişler ve bunlara belirli anlamlar yüklemişlerdir. Dinsel ritüellerde de gökyüzü sık sık kullanılmıştır.

Astrolojinin Tarihi

İlk Belge Hangisidir ?

İlk yazılı astroloji belgesi Enuma Anu Enlil tabletleridir. Bu tabletler Babiller tarafından milattan önce 1700 yıllarında yazılmıştır. Anu gökyüzü Enlil ise yeryüzü tanrısıdır. Tabletlerde öne çıkan şey Venüs olmaktadır. Bu tabletlerde Astrolojinin Tarihi Venüs hareketleri ile anlatılmıştır. Tabletlerde hava durumları, toprak verimliliği gibi kavramlar hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ay ve Güneş hareketlerinin de bunu etkilediği düşünülmektedir. Mul apin belgesinde ise millattan önce 687’de ilk yıldız kataloglarına rastlanmıştır. Bu da gökyüzünün haritasını çıkarmaya çalıştıklarını anlatmaktadır. Babiller gökyüzünü 3’e bölmüştür. 36 adet önemli olan yıldız bulunmaktadır. Milattan önce 700’de ise 18 takım yıldızına sahip olan Zodyak kuşağını kullanmışlardır.

Zodyak Nedir ?

Astrolojinin Tarihi zodyak için çok önemlidir. Zodyak’ın keşfi döneminde Yunan imparatoru Büyük iskender Mezopotamya’yı fethettikten sonra birçok yeni gelişmeler yaşanmıştır. Yunan kültürü bu dönemde Mezopotamya ile iç içe geçmiştir. 12 takım yıldızı eşit olarak sınıflandırılmış ve bunlar aya çevrilmiştir. Böylece 30 dereceden oluşan 12 adet burç ortaya çıkmıştır. Milattan önce 200 yıllarında ise Zodyak burçları dereceler ile beraber kullanılmıştır. Tropikal zodyak ise mevsimlere göre oluşturulmuştur. Milattan sonra 100 yıllarında Ptolemy tarafından hazırlanmış olan kitaplarda tropikal zodyaktan bahsedilmektedir. Batı astrolojisinde tropikal zodyak kullanılırken, doğuda ise daha çok sidereal zodyak tercih edilmektedir. Günümüzde kullanılmakta olan astrolojide ise her iki zodyak türüde kullanılmaktadır. Ancak birçok insan tropikal zodyak kullanımını tercih etmektedir. burçlar insanların karakterlerini de etkilemektedir. Genel kriterlere göre uyum sağlayan insanlar da bunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle astrolojiye bu kadar önem verilmektedir. Tarihi çok geniş olan bu ilim her insanın da mutlaka ilgisini çekmektedir.

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir