Metalürji ve malzeme mühendisliği nedir?

Metalürji ve malzeme mühendisliği günümüzde dikkat çeken meslekler arasında yer bulmaktadır. Son yıllarda sıkça araştırtılan bu melek hakkında bilgi vermek gerekirse şunlardan bahsedebiliriz. Savunma sanayisinde, enerji altyapısında, otomobil üretiminde, havacılık alanında ve birçok sektörde yer alan polimer, seramik, kompozit ve konvensiyonel özellikteki malzemelerin tasarlanması, üretilmesi için çalışmalar yapan bir bölümdür. Mevcut malzemelerin üretimi değil keşfedilmiş malzemelerin farklı katkıda bulunması için geliştirilmesi için çalışmalar yürüten bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Malzeme bilimcileri ve mühendisleri, elektronik ve atomik malzemelerden mikroskobik ve makroskobik yapıya kadar olan ölçeklerdeki malzemelerin yapısını ve bileşimini incelemektedir. Yeni malzemeler geliştirir, geleneksel malzemeleri geliştirir ve sentez ve işleme yoluyla malzemeleri güvenilir ve ekonomik bir şekilde üretmektedir. Mühendislik sistemlerinde gerçek malzemelerin performansını yapısal veya işlevsel elemanlar olarak tahmin eder ve değerlendirecek yapıya sahiptirler.

mühendis

Malzemenin tüm yararlı özelliklerinin yanında atomlar dâhil olmak üzere atomların nasıl dâhil olduğu ve tüm seviyelerdeki yapısı ile ve malzeme boyunca atom gruplarının nasıl düzenlendiğiyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. En önemlisi, bu yapının ve ortaya çıkan özelliklerin malzemenin işlenmesiyle nasıl kontrol edildiğini öğrenmektedirler. Materyaller görevlerini ekonomik ve toplumsal olarak sorumlu bir şekilde yerine getirmelidir. Malzeme bilimi ve mühendislik; fiziği, mühendisliği ve kimyayı birleştirir ve bunları nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilişim teknolojisi, enerji, üretim ve diğer büyük mühendislik alanlarında gerçek dünya sorunlarını çözmek için kullanır.

Malzeme bilimcileri biyoteknoloji ve biyomateryaller, seramikler, enerji, sıvı kristaller, metaller, meta-malzemeler, plazma, polimerler, yarı iletkenler, nanoteknoloji veya kompozitler ile çalışabilmektedirler. Metalürji ve malzeme mühendisliğinin çalıştığı alanlara göz attığımızda karşımıza şu sonuçlar çıkmaktadır; bir tasarlanmış cihaz, yapı veya ürün yapmak için doğru malzemeye ihtiyacınız vardır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, havacılık ve tıpta kullanılanlara cam veya spor malzemesi gibi her gün gördüğümüz ve kullandığımız tüm materyallerin incelenmesini yapmaktadır. Metalürji ve malzeme mühendisliğinin çalıştığı alanlara göz bu sıralayacağımız unsurlara özellikle büyük etkide bulunmaktadırlar. Çevre ve iklim değişikliği, ileri üretim, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, malzeme verimliliği, Sağlık hizmeti, biyoteknoloji, havacılık ve ulaşım, iletişim ve bilgi teknoloji ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir